Infiintare SRL

Despre Societatile cu raspundere limitata

Infiintarea unei societati cu raspundere limitata (SRL) constituie operatiunea prin care una sau mai multe persoane – asociatii – decid sa puna in comun anumite bunuri pentru a obtine si a imparti profitul rezultat in urma exercitarii activitatii. Infiintarea unei firme SRL se efectueaza in baza actului constitutiv si are ca efect nasterea unei persoane juridice noi cu drepturi si obligatii proprii.

Numarul asociatilor unui SRL nu poate fi mai mare de 50, iar o persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. Asociatii intr-o societate cu raspundere limitata raspund pana la concurenta capitalului social subscris.

Acte necesare pentru înfiinţarea unui S.R.L.

acte de identitate asociati si administratori

actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice

actul de proprietate al sediului in care va functiona societatea

actul care atesta dreptul de folosinta al societatii in spatiul destinat deschiderii sediului social

acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor

dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social

actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise şi varsate la constituire; in cazul in care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate

specimenele de semnatura ale reprezentanţilor societaţii

certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societaţii comerciale, care au domiciliul/reşedinţa/sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine, care au aceasta calitate şi sunt inregistrate fiscal in Romania

sau, dupa caz, declaraţia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetaţean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, şi, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public

Servicii oferite de noi

completarea cererii de inregistrare

obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii firmei

obtinerea dovezii privind verificarea calitaţii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata sau a dovezii verificarii privind indeplinirea condiţiei ca societatea cu raspundere limitata cu asociat unic sa nu fie asociat unic in alta societate cu raspundere limitata

conceperea si redactarea actului constitutiv

completarea declaraţiei-tip pe propria raspundere model 1 sau model 2

constituirea, depunerea dosarului si ridicarea actelor de la Registrul Comertului

Pentru mai multe informatii puteti vizita pagina noastra:
http://www.infiintarimodificarifirme.go.ro/

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: